Almindelige betingelser og vilkår

Mit Renseri ApS

Følgende Vilkår gælder for al rensning af tøj, beklædningsgenstande og andre tekstiler (Emner) foretaget af Mit Renseri ApS for Kunder i Danmark.

Ansvisning

Mit Renseri er ansvarlige for at følge producentens plejeanvisninger. Såfremt tøjet ændrer karakter, kan Mit Renseri kun gøres ansvarlige såfremt anvisningerne ikke er fulgt. Såfremt der ikke er anvisninger, er det på kundens ansvar at rensningen foretages.

Lynlås, knapper mv.

Mit Renseri garanterer ikke for skader på lynlåse, knapper, hægter, perler, pailletter, gummibesætning eller vattering, samt ødelagte syntetiske fibre eller falmede farver.

Ægthed

Såfremt tekstilet ikke er købt hos en officiel forhandler med tilhørende garantibevis, garanterer Mit Renseri ikke for at tekstilet ændrer karakter eller ødelægges. Kopivarer – især udbredt blandt dunjakker og lædervarer – er på kundens egen risiko at få renset. I tilfælde af reklamation hvor der kan være tvivl om varens ægthed, er det kundens ansvar at formidle dokumentation fra officiel forhandler.

Eksklusive genstande

Kunden er forpligtet til at oplyse Mit Renseri om det indleveredes værdi, hvis dette overstiger 7.000kr., idet der for disse Emner skal tilkøbes Ekstra Dækning af kunden.

Forsinkelse eller bortkomne genstande

Mit Renseri tager forbehold for forsinkelse eller bortkomne genstande, også selvom en specifik dato og tidspunkt er blevet aftalt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning (se afsnit for Erstatning) før end 30 dage efter aftalt dato for færdiggørelse.

Erstatning

Erstatning af ødelagte eller bortkomne emner, som følge af Mit Renseri’s ansvar, dækkes iht. Dansk Renseriforenings og Forbrugerstyrelsens normer.

Mit Renseri dækker ikke tilhørende dele til ødelagte eller bortkomne emner. Eksempelvis hvis et bælte til en frakke eller bukserne til et jakkesæt bortkommer eller ødelægges, er det kun bæltet og/eller bukserne der erstattes, ikke frakken og/eller habitjakken.

Såfremt Mit Renseri er pligtig til at betale skadeserstatning, er Mit Renseri’s hæftelse begrænset til det laveste af (1) Effekternes nuværende kontantværdi (vurdering ud fra (a) tøjets alder ved beskadigelse (b) tøjets forventede levealder (c) tøjets stand ved beskadigelsen (d) tøjets nypris) eller (2) 15 x prisen for rensning. Mit Renseri hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab.

Betaling

Prisen for rensning er den pris der fremgår af Mit Renseri’s prisliste på det tidspunkt hvor Mit Renseri modtager Emnerne. Betaling finder sted forud.

Løse genstande

Kunden skal inden indlevering til Mit Renseri fjerne alle genstande i tøjet. Såfremt der er genstande som enten har været påsat (ex. brocher eller pins) eller har ligget i lommerne (ex. kuglepen eller pynteklud), kan Mit Renseri ikke garantere at disse returneres.

Krymp

Mit Renseri tager forbehold for 3-5% krymp på de Emner der renses eller vaskes. Særligt skal man være opmærksom på at krymp kan forekomme på topmadrasser, duge, møbelbetræk og lignende.

Pletgaranti

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.

Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen uden beregning på kundes eget ansvar.

Kontrastfarver

Mit Renseri tager forbehold for farveafsmitning, hvis Emnet har kontrastfarver – eksempelvis sort og hvid, rød og hvid.

Opbevaring

De indleverede Emner skal afhentes inden for 6 uger efter Afhentningsdatoen. Hvis Emnerne ikke afhentes indenfor 6 uger efter Afhentningsdatoen, og Mit Renseri ikke har kunnet komme i kontakt med kunden, kan Mit Renseri efter eget skøn deponere, sælge, bortauktionere, bortgive eller opbevare Effekterne for Kundens regning. Provenuet fra salg eller auktion tilhører Kunden, med fradrag af eventuelle salgsomkostninger og forfalden renseafgift.

Forsikring

Ved bortkomst eller fejlbehandling forsikres tøjet efter Dansk Renseriforening gældende normer.

Ved tyveri/brand/vandskade på Mit Renseri’s domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne

Frister

Ved afhentning af de rensede emner er Kunden forpligtet til at efterse emnerne for defekter, og kontrollere om emnerne er blevet ordentligt renset. Kunden er forpligtet til at informere Mit Renseri om eventuel skade på Effekterne og eventuel mangelfuld rensning indenfor 3 dage. Mit Renseri frigøres fra enhver garanti og/eller hæftelse, hvis Kunden ikke informerer Mit Renseri senest 4 uger efter afhentning. Emnerne må ikke ibrugtages men skal returneres til Mit Renseri i den stand, som de blev leveret fra Mit Renseri.